Giá trị cốt lõi

img01
Chúng tôi tập trung vào chất lượng phục vụ khách hàng để đáp ứng được nhiều hơn những gì khách hàng đang mong đợi ở chúng tôi. Việc phục vụ khách hàng là trách nhiệm cao cả của mọi thành viên trong công ty chúng tôi. Trường Đỗ Fouder & CEO Ozar Ltd.,

AN TOÀN

Việc phục vụ khách hàng một cách an toàn là trách nhiệm cao cả của chúng tôi.

TIỆN LỢI

Luôn đổi mới và lắng nghe nhằm đáp ứng sự kỳ vọng tạo sự tiện lợi cho khách hàng.

DỊCH VỤ TỐT

Đem lại chất lượng dịch vụ vượt trội với giá cả phải chăng và mức độ tin cậy cao nhất.

TẦM NHÌN

trở thành một nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ có uy tín, tăng trưởng bền vững

SỨ MỆNH

Trở thành một nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ nội địa và giao hàng chuyên nghiệp.

GIÁ TRỊ

Cam kết sự công bằng và khuyến khích phát triển nghề nghiệp.

KHẢ NĂNG ĐỔI MỚI

Khuyến khích nhân viên đưa ra các giải pháp đột phá và sáng tạo trong công việc và tư duy sáng tạo

KHÁCH HÀNG

Xây dựng mối quan hệ bền vững chiếm được lòng tin của khách hàng.

TIN CẬY

Tạo dựng thương hiệu từ sự tin cậy trên nhũng dịch vụ cung cấp chính.

Nếu bạn muốn góp ý để chúng tôi phát triển hơn?